/

Služby

Naše služby

O službu žádá zákonný zástupce nebo zletilý žák/ student osobně, telefonicky, písemně či elektronicky. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zákonného zástupce dítěte, žáka či studenta, případně zletilého žáka/studenta.

 

Činnost SPC se uskutečňuje buď ambulantně na pracovišti centra, nebo návštěvami pedagogických pracovníků centra ve školách a školských zařízeních. Ambulantně probíhají vstupní a kontrolní vyšetření, která jsou podkladem pro nastavení podpůrných opatření ve vzdělávání.

 

 

 

Mezi terénní formy práce patří zejména výjezdy do škol, jejichž součástí je pozorování dítěte ve třídě, metodická podpora učitelů, vyhodnocení IVP, přímá práce s klientem, případně diagnostika, konzultace s rodiči a školou k aktualizaci podpůrných opatření

Komplexní diagnostika
 • Speciálněpedagogické vyšetření a diagnostika ke stanovení míry speciálních vzdělávacích potřeb.
 • Psychologické vyšetření a diagnostika zaměřená na vzdělávání dítěte, žáka, studenta.
 • Šetření školní zralosti.

Podpůrná opatření

ve vzdělávání


 • Doporučení podpůrných opatření pro vzdělávání, doporučení k uzpůsobení přijímací a maturitní zkoušky pro klienty SPC.
 • Podpora při zařazování dětí, žáků a studentů do mateřských, základních a středních škol běžného typu i do škol podle § 16 odst. 9 školského zákona.
 • Vyhodnocování plnění podpůrných opatření ve školách.
 • Pomoc při řešení výukových problémů, poradenství při změně školy (např. při přestupu na II. stupeň ZŠ, na střední školu apod.).

Ostatní poradenství
 • Sociálně-právní poradenství, kontakty na odborná pracoviště.
 • Podpora při profesní orientaci.
 • Informace o kompenzačních pomůckách a dalších pomůckách potřebných ke vzdělávání.

Spolupráce a další podpora
 • Konzultace s pedagogickými pracovníky a jejich metodická podpora.
 • Spolupráce s dalšími zařízeními (SPC, PPP, odborní lékaři, LIRA, SK Jedlička a jiné).
 • Podpora rodin dětí s PAS.
 • Další nabízené služby: Maxík – stimulační program pro děti, Snoezelen – multisenzorická stimulace.

Kontaktujte nás
Pro informace o poradenských službách a možnostech objednání k vyšetření nebo konzultaci nás neváhejte kontaktovat

 


+420 725 812 564

info@spc-liberec.cz

Menu Adresa Kontakt
O nás
Aktuality
Služby
Objednání
Ke stažení
Kontakty

 

Speciálněpedagogické centrum pro TP a PAS při ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec, p.o.
Pracoviště Lužická:
Lužická 920/7
Liberec 1
460 01
Pracoviště Truhlářská:
Truhlářská 360/3
Liberec 2
460 06

Speciálněpedagogické centrum pro TP a PAS při ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec, p.o.

Pracoviště Lužická:
Lužická 920/7

Liberec 1

460 01


Pracoviště Truhlářská:
Truhlářská 360/3
Liberec 2
460 06

 

SPC pro TP a PAS
telefon: +420 725 812 564
e-mail: info@spc-liberec.cz

 

 

 

 

 

 

© 2020 Speciálně pedagogické centrum Liberec. All rights reserved. Create with love by 5Q, spol. s r.o
Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Nastavení souborů cookie     Přijmout vše