/

O nás

O nás
Speciálněpedagogické centrum (SPC) pro tělesně postižené a PAS
je státní školské poradenské zařízení, které bezplatně poskytuje psychologickou a speciálněpedagogickou péči týkající se vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
V našem SPC poskytujeme služby po dobu docházky do mateřské, základní a střední školy pro:
- děti, žáky a studenty s tělesným postižením;
- děti, žáky a studenty s poruchami autistického spektra;
- rodiče, učitele, asistenty pedagogů a další pracovníky, kteří se podílejí na vzdělávání těchto dětí, žáků a studentů.
Služby poskytované SPC:
- speciálněpedagogické vyšetření a diagnostika,
- psychologické vyšetření a diagnostika zaměřená na vzdělávání dítěte, žáka, studenta,
- sociálně-právní poradenství, kontakty na odborná pracoviště,
- doporučení podpůrných opatření pro vzdělávání, doporučení k uzpůsobení přijímací a
maturitní zkoušky pro klienty SPC,
- podpora při zařazování dětí, žáků a studentů do mateřských, základních a středních škol
běžného typu i do škol podle § 16 odst. 9,
- vyhodnocování plnění podpůrných opatření ve školách,
- šetření školní zralosti,
- pomoc při řešení výukových problémů, poradenství při změně školy (např. při přestupu
na II. stupeň ZŠ, na střední školu apod.),
- podpora při profesní orientaci,
- konzultace s pedagogickými pracovníky a jejich metodická podpora,
- spolupráce s dalšími zařízeními (SPC, PPP, odborní lékaři, LIRA, SK Jedlička a jiné),
- informace o kompenzačních pomůckách a dalších pomůckách potřebných ke vzdělávání.
Činnost SPC se uskutečňuje ambulantně (na pracovišti centra), nebo v terénu (návštěvami pedagogických pracovníků centra ve školách a školských zařízeních).
Ambulantně probíhá vstupní a kontrolní vyšetření.
Mezi terénní formy práce patří zejména výjezdy do škol, jejichž součástí je obvykle náhled ve třídě, metodická podpora učitelů, přímá práce s klientem, případně diagnostika, konzultace s rodiči a školou k vyhodnocení plnění  IVP a k aktualizaci podpůrných opatření.

Speciálněpedagogické centrum (SPC) pro tělesně postižené a PAS je státní školské poradenské zařízení, které bezplatně poskytuje psychologickou a speciálněpedagogickou péči týkající se vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

 

V našem SPC poskytujeme služby po dobu docházky do mateřské, základní a střední školy pro:

- děti, žáky a studenty s tělesným postižením;

- děti, žáky a studenty s poruchami autistického spektra;

- rodiče, učitele, asistenty pedagogů a další pracovníky, kteří se podílejí na vzdělávání těchto dětí, žáků a studentů.

 

 

 

Činnost SPC se uskutečňuje ambulantně (na pracovišti centra), nebo v terénu (návštěvami pedagogických pracovníků centra ve školách a školských zařízeních).

Ambulantně probíhá vstupní a kontrolní vyšetření.

 

Mezi terénní formy práce patří zejména výjezdy do škol, jejichž součástí je obvykle náhled ve třídě, metodická podpora učitelů, přímá práce s klientem, případně diagnostika, konzultace s rodiči a školou k vyhodnocení plnění  IVP a k aktualizaci podpůrných opatření.

 

 

SPC pro TP

SPC pro  TP poskytuje péči dětem, žákům a studentům s tělesným postižením (např. DMO, vrozené vývojové vady, poúrazové stavy a jiné), se souběžným postižením více vadami, kde dominuje tělesné postižení, s dlouhodobým a závažným onemocněním, které se promítá do vzdělávání (např. epilepsie, diabetes, cystická fibróza, onkologické onemocnění a jiné).

 

SPC pro PAS

Klienty sekce PAS jsou děti, žáci a studenti se základní diagnózou z okruhu poruch autistického spektra, kteří  se vzdělávají v okresech  Liberec a Jablonec nad Nisou. Diagnóza musí být stanovena psychiatrem nebo klinickým psychologem.

 

 

Bezpečné prostředí Spolupráce
Nalezení řešení Podpora v terénu
Naše služby
Speciálněpedagogické vyšetření a diagnostika

 

Psychologické vyšetření a diagnostika zaměřená na vzdělávání dítěte, žáka, studenta.

 

Sociálně-právní poradenství, kontakty na odborná pracoviště.

 

Doporučení podpůrných opatření pro vzdělávání, doporučení k uzpůsobení přijímací a

maturitní zkoušky pro klienty SPC.

 

Podpora při zařazování dětí, žáků a studentů do mateřských, základních a středních škol

běžného typu i do škol podle § 16 odst. 9. Školského zákona.

 

Vyhodnocování plnění podpůrných opatření

ve školách.

 

Šetření školní zralosti.

 

Pomoc při řešení výukových problémů, poradenství při změně školy (např. při přestupu

na II. stupeň ZŠ, na střední školu apod.).

 

Podpora při profesní orientaci.

 

Konzultace s pedagogickými pracovníky a jejich metodická podpora.

 

Spolupráce s dalšími zařízeními

(SPC, PPP, odborní lékaři, LIRA, SK Jedlička a jiné).

 

Informace o kompenzačních pomůckách a dalších pomůckách potřebných ke vzdělávání.

 

SPC pro tělesně postižené (TP)


Klienty sekce pro tělesně postižené jsou děti, žáci a studenti s tělesným postižením (např. DMO, vrozené vývojové vady, poúrazové stavy a jiné), se souběhem více zdravotních znevýhodnění, přičemž dominantní je tělesné postižení, s dlouhodobým a závažným onemocněním, které ovlivňuje jejich vzdělávání (např. epilepsie, diabetes, cystická  fibróza, onkologické onemocnění a jiné).

 

SPC pro děti s poruchou autistického spektra (PAS)


Klienty sekce pro poruchy autistického spektra jsou děti, žáci a studenti, jejichž diagnózu stanovil psychiatr nebo klinický psycholog a kteří se vzdělávají v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou.

 

Kontaktujte nás
Pro informace o poradenských službách a možnostech k objednání nevo konzultaci nás neváhejte kontaktovat
Kontakt
Menu Adresa Kontakt
O nás
Aktuality
Služby
Objednání
Ke stažení
Kontakty

 

Speciálněpedagogické centrum pro TP a PAS při ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec, p.o.
Pracoviště Lužická:
Lužická 920/7
Liberec 1
460 01
Pracoviště Truhlářská:
Truhlářská 360/3
Liberec 2
460 06

Speciálněpedagogické centrum pro TP a PAS při ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec, p.o.

Pracoviště Lužická:
Lužická 920/7

Liberec 1

460 01


Pracoviště Truhlářská:
Truhlářská 360/3
Liberec 2
460 06

 

SPC pro TP a PAS
telefon: +420 725 812 564
e-mail: info@spc-liberec.cz

 

 

 

 

 

 

© 2020 Speciálně pedagogické centrum Liberec. All rights reserved. Create with love by 5Q, spol. s r.o
Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Nastavení souborů cookie     Přijmout vše